Ako Správne Vyhotoviť Pracovnú Zmluvu

Obsah:

Ako Správne Vyhotoviť Pracovnú Zmluvu
Ako Správne Vyhotoviť Pracovnú Zmluvu

Video: Ako Správne Vyhotoviť Pracovnú Zmluvu

Video: Ako Správne Vyhotoviť Pracovnú Zmluvu
Video: Akadémia pracovného práva - Ako správne nastaviť pracovnú zmluvu 2023, Marec
Anonim

Všeobecne panuje mylná predstava, že pracovná zmluva je prázdnou formalitou, ktorá nemá praktický význam. Je to tak?

Tento dokument v skutočnosti stanovuje pravidlá, ktoré sa vzťahujú na zamestnanca aj na zamestnávateľa. Dobre premyslená pracovná zmluva je zárukou stability práce celého tímu ako celku a základom pre kariérny rast a pohodu každého zamestnanca.

Ako správne vypracovať pracovnú zmluvu?

Ako správne vyhotoviť pracovnú zmluvu
Ako správne vyhotoviť pracovnú zmluvu

Inštrukcie

Krok 1

Najskôr sa zamyslite nad jeho štruktúrou. Dokument zvyčajne obsahuje úvodnú a hlavnú časť, ktorá sa skladá z niekoľkých častí: „Predmet dohody“, „Povinné podmienky dohody“, „Ďalšie podmienky“a samozrejme „Záverečné ustanovenia“a „Adresy a podrobnosti“. strán. ““

Krok 2

Potom si zapíšte obsah každej časti. Zároveň nezabudnite, že zmluva by nemala byť v rozpore s existujúcou legislatívou a miestnymi dokumentmi zamestnávateľa.

Krok 3

V časti o vode uveďte číslo pracovnej zmluvy, miesto a dátum jej uzavretia, celé meno. zamestnanec a meno zamestnávateľa uzatvárajúceho túto dohodu, ako aj informácie o dokladoch totožnosti zamestnanca a údaje o zástupcovi zamestnávateľa, ktorý dohodu podpísal.

Krok 4

V časti „Predmet dohody“si zapíšte všeobecné charakteristiky dohody.

Krok 5

V najdôležitejšej časti „Povinné podmienky zmluvy“je miesto výkonu práce zamestnanca, jeho pracovné funkcie s uvedením polohy a konkrétneho druhu práce, ktorá je zamestnancovi zverená. Tu uveďte dátum začiatku práce, ak je zmluva urgentná, doba jej platnosti a dôvody jej uzavretia, režim pracovnej doby, ak sa líši od všeobecného režimu.

Krok 6

Nezabudnite uviesť podmienky odmeňovania, doplatkov, rôznych príspevkov a stimulov, povahu práce a podmienky sociálneho poistenia, prípadné náhrady za škodlivé a nebezpečné práce.

Krok 7

„Dodatočné podmienky“nemusia byť súčasťou zmluvy, tu by však mali byť zahrnuté všetky ďalšie dohody medzi zmluvnými stranami.

Krok 8

Vytvorte posledné 2 oddiely a uveďte v nich podmienky riešenia sporov, čas nadobudnutia platnosti zmluvy, počet vyhotovení kópií a adresy a podrobnosti strán.

Populárna podľa tém