Jurisprudencia 2023, Marec

Ako Predať Auto S Pôžičkou Na Auto V Roku

Ako Predať Auto S Pôžičkou Na Auto V Roku

Banky dostávajú dobré percento ziskov z pôžičiek na autá pre občanov, ale majitelia automobilov musia každý mesiac platiť určitú sumu za svoje nedávno zakúpené auto. Čím dlhšie je výpožičné obdobie, tým nižšia je mesačná splátka, tieto povinnosti sa však ťahajú mnoho rokov

Ako Získať Späť Svoje Práva Pred Skúškou

Ako Získať Späť Svoje Práva Pred Skúškou

Pre mnohých motoristov je odobratie vodičského preukazu veľmi nepríjemná situácia, najmä pre tých, ktorí potrebujú auto na prácu alebo na zabezpečenie pohodlného života pre seba a svojich blízkych. K odobratiu vodičského preukazu môže dôjsť nielen za porušenie dopravných predpisov, ale aj z dôvodu pomerne častej tolerancie dopravných policajtov

Ako Si Vyzdvihnúť Preukaz Pred Odobratím V Roku

Ako Si Vyzdvihnúť Preukaz Pred Odobratím V Roku

Ak patríte do kategórie osôb, ktoré budú pozbavené svojich práv, okamžite nepodliehajte panike. Máte možnosť práva na návrat. To, že policajt odobral vaše práva, okrem iného neznamená, že boli pozbavení. Práva čakajúce na predaj sú vaším vlastníctvom

Ako V Roku Získať Späť Svoje Práva Podľa Zákona

Ako V Roku Získať Späť Svoje Práva Podľa Zákona

Ak vodič poruší dopravné predpisy, inšpektor má právo odobrať vodičský preukaz v niektorých prípadoch stanovených zákonom. S kompetentným prístupom a znalosťami Občianskeho súdneho poriadku Ruskej federácie a Kódexu správnych deliktov Ruskej federácie je možné certifikát vrátiť

Čo Robiť, Ak Vodič Opustil Miesto Nehody

Čo Robiť, Ak Vodič Opustil Miesto Nehody

Akákoľvek dopravná nehoda je pre všetkých zúčastnených stresujúca. Často sa stáva, že pod vplyvom emócií a strachu človek stratí nad sebou kontrolu a urobí unáhlené činy. V takejto situácii niektorí vodiči opustia miesto nehody, ale ako dlho sa môžu skrývať?

Nové Pravidlá Registrácie Nehody

Nové Pravidlá Registrácie Nehody

Od 1. júla 2015 vstupujú do platnosti novely cestného poriadku týkajúce sa konania vodičov v prípade dopravnej nehody. Zákon ustanovuje možnosť opustiť miesto nehody bez nepriaznivých následkov pre vodiča. Prvá akcia vodiča sa nezmení

Ako Vyplniť žiadosť O Vyradenie Z Evidencie

Ako Vyplniť žiadosť O Vyradenie Z Evidencie

Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie sa vypĺňa v predpísanom tlačive na schválenom tlačive.Majiteľ vyplní iba prednú stranu žiadosti, zadnú stranu formulára vyplní inšpektor dopravnej polície. Je to nevyhnutné Príjem platby štátnej povinnosti, osvedčenie o kontrole vozidla, tabuľky s evidenčným číslom vozidla, osvedčenie o evidencii vozidla, doklad totožnosti, doklad o evidencii alebo technický pas vozidla Inštrukcie Krok 1 Ak chcete samostatne vyplni

Aké Doklady Sú Potrebné Na Registráciu Auta Na Dopravnej Polícii

Aké Doklady Sú Potrebné Na Registráciu Auta Na Dopravnej Polícii

Pokiaľ ide o registráciu automobilov na dopravnej polícii, ruská legislatíva sa, bohužiaľ, zmenila viackrát. A to, samozrejme, spôsobilo určitý zmätok. Ani skúsení motoristi, ktorí predali a kúpili autá viackrát, často napríklad nevedia, aké doklady sú potrebné na prihlásenie automobilu k dopravnej polícii v danom okamihu

Ako Vypočítať Výšku Cla Pri Dovoze Automobilu Zo Zahraničia

Ako Vypočítať Výšku Cla Pri Dovoze Automobilu Zo Zahraničia

Pri kúpe automobilu v zahraničí sa môže ukázať, že vďaka clu bude takýto nákup nerentabilný. Pred cestou do zahraničia za účelom nákupu automobilu za výhodnú cenu je preto potrebné vypočítať clo. Rozdiel v tarifách za „colné odbavenie“Existuje niekoľko základných taríf za preclenie

Ako Vyplniť Daňové Priznanie Pri Predaji Automobilu

Ako Vyplniť Daňové Priznanie Pri Predaji Automobilu

V daňovom poriadku Ruskej federácie existuje zákon, ktorý hovorí, že „zdaňujú sa príjmy fyzických osôb z predaja nehnuteľností vrátane automobilov“. Majiteľ, ktorý dokončil transakciu predaja svojho osobného automobilu, je povinný predložiť vyhlásenie o prijatých príjmoch

Ako Vyplniť 3-NDFL Z Predaja Automobilov

Ako Vyplniť 3-NDFL Z Predaja Automobilov

Článok 209 daňového zákonníka Ruskej federácie jasne definuje všetky príjmy daňovníkov - fyzických osôb, ktoré podliehajú zdaneniu. Sadzba hlavnej dane z príjmu fyzických osôb (PIT) je presne definovaná - 13%, v niektorých prípadoch - 9, 15, 30, 35 (%)

Ako Sa Vyhotovuje Dedičstvo Po Automobile V Roku

Ako Sa Vyhotovuje Dedičstvo Po Automobile V Roku

Dedičom je možné sa stať v súlade s článkom Občianskeho zákonníka Ruskej federácie č. 146-Ф3 z 26.11.01 a novými úvodmi časti 3 z 1.03.02. Všetko dedičstvo, ktoré zostane po smrti poručiteľa, je predmetom rozdelenia, je to uvedené v článku 1116 občianskeho zákonníka Ruskej federácie

Ako Podať Daň Z Príjmu Fyzických Osôb, Ak Sa Auto Predáva

Ako Podať Daň Z Príjmu Fyzických Osôb, Ak Sa Auto Predáva

Nejaký čas po predaji automobilu dostane bývalý majiteľ list z daňového úradu, v ktorom mu pripomína, že musí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok, v ktorom sa predaj uskutočnil. Postup je dosť jednoduchý, je celkom možné vypracovať toto vyhlásenie sami, bez využitia služieb sprostredkovateľov

Ako Vybaviť Dedičstvo Po Automobile

Ako Vybaviť Dedičstvo Po Automobile

Akýkoľvek majetok sa môže dediť závetom alebo zákonom. Proces dedenia zvyčajne trvá veľa času a vyžaduje určité právne znalosti. Je to nevyhnutné úmrtný list; dokumenty, ktoré potvrdia vzťah so zosnulým; výpis z domácej knihy potvrdzujúci, že zosnulý žil v tejto konkrétnej oblasti

Ako Vystaviť Doklady Pri Kúpe Automobilu

Ako Vystaviť Doklady Pri Kúpe Automobilu

Pri kúpe automobilu je veľmi dôležité správne vypracovať doklady o kúpe a predaji. Existuje niekoľko možností platby s vlastnými výhodami a nevýhodami. Bez ohľadu na to, kde a ako ste si auto kúpili, bude musieť byť zaregistrované na dopravnej polícii

Ako Vystaviť Doklady K Automobilu

Ako Vystaviť Doklady K Automobilu

Ak si kúpite auto v autosalóne, s najväčšou pravdepodobnosťou vám bude ponúknutá pomoc s jeho registráciou za poplatok. Potrebné dokumenty si však môžete pripraviť sami, a to kontaktovaním dopravnej polície MREO zodpovednej za oblasť, v ktorej ste registrovaní v mieste bydliska

Ako Vymeniť Vodičský Preukaz Pri Zmene Priezviska

Ako Vymeniť Vodičský Preukaz Pri Zmene Priezviska

5. novembra 2014 bol zavedený nový zákon, ktorý ukladá povinnosť vymeniť vodičský preukaz pri zmene priezviska. Lehota ustanovená pre tieto akcie je 10 dní. V prípade predčasnej výmeny vodičského preukazu sa poskytujú pokuty vo výške 5 000 až 10 000 tisíc rubľov

Ako Požiadať O Sponzorstvo

Ako Požiadať O Sponzorstvo

Podnikatelia často sponzorujú niektoré organizácie a starajú sa o svoj imidž. Ako správne zaregistrovať príjem sponzorského, aby ste sa nedostali do nepríjemnej situácie na daňovom úrade? Inštrukcie Krok 1 Vytvorte duplikátne sponzorskú zmluvu zodpovedajúcu forme darovacej zmluvy

Kam ísť, Ak Je Nádrž Znečistená

Kam ísť, Ak Je Nádrž Znečistená

Znečistenie vodných plôch je vážnym problémom, s ktorým sa môže vyrovnať každý starostlivý obyvateľ Ruska. Existuje niekoľko štruktúr, na ktoré sa môžete obrátiť, ak zistíte, že obchodné alebo záhradnícke partnerstvo nie je v súlade s environmentálnymi zákonmi

Ako Zaregistrovať Verejný Fond

Ako Zaregistrovať Verejný Fond

Ak sa rozhodnete zaregistrovať verejnú nadáciu, musíte pochopiť, že ide o verejné združenie a jeden z typov neziskových organizácií. Jeho činnosti budú teda regulované federálnym zákonom „o nekomerčných organizáciách“a federálnym zákonom „o verejných združeniach“

Ako Napísať Vyhlásenie Na Políciu

Ako Napísať Vyhlásenie Na Políciu

Nikto nie je imúnny voči nezákonnému konaniu zločincov a ak sa stretnete s takouto nespravodlivosťou, potom musíte najskôr zájsť na najbližšiu policajnú stanicu a napísať vyhlásenie. Podľa ruských zákonov musí byť vyhlásenie prijaté na ktorejkoľvek policajnej stanici, ale ak sa k incidentu obrátite na najbližšie oddelenie, môže to výrazne zjednodušiť a urýchliť pátranie po darebákovi

Ako Správne Písať A Podať Kolektívnu Sťažnosť Na Susedov

Ako Správne Písať A Podať Kolektívnu Sťažnosť Na Susedov

Je zvykom byť priateľmi so susedmi, pretože oni, rovnako ako príbuzní, nie sú vybraní. Niekedy sa môžu správať nesprávne, napríklad rušiť pokoj ostatných. A ak je prípad ojedinelý, stále k tomu môžete pristupovať s porozumením. Čo však v prípade, že sa to stane systematicky?

Kde Sa Sťažovať Na Okr

Kde Sa Sťažovať Na Okr

Okrskový dôstojník musí v súlade so svojimi úradnými povinnosťami chrániť práva občanov žijúcich na území pod jeho jurisdikciou. Občania sú však veľmi často nespokojní s prácou svojho okresného policajta z hľadiska prekročenia úradných právomocí, ako aj z hľadiska jeho nečinnosti

Kedy Si Môžete Vyzdvihnúť Vyhlásenie Polície

Kedy Si Môžete Vyzdvihnúť Vyhlásenie Polície

Od polície nie je možné vypovedať o spáchanom priestupku, ale v mnohých prípadoch má žiadateľ šancu trestnú vec zamietnuť z dôvodu zmierenia strán. Každý občan, ktorý utrpel protiprávny čin, sa môže obrátiť na políciu. Stáva sa však tiež, že za zmenených okolností je potrebné vykonať opačnú akciu - vziať žiadosť späť

Na čo Je To Správne

Na čo Je To Správne

Zákon je súbor zákonov a pravidiel, ktoré upravujú život v spoločnosti. Na zodpovedanie tejto otázky, prečo to človek potrebuje, stojí za to položiť si ďalšiu otázku: na čo slúžia semafory? A každý rozumný človek (najmä ak má bydlisko vo veľkomeste) sebavedome odpovie:

Prečo Je Dôležité Dodržiavať Zákony Je Dôležité

Prečo Je Dôležité Dodržiavať Zákony Je Dôležité

V dnešnej dobe nám médiá a knižné publikácie často ukazujú nebojácnych zločincov, ktorí pľujú na akékoľvek zákony. Mnoho ľudí tvrdí, že existujúce zákony nezodpovedajú realite našej doby, preto by sa nemali dodržiavať. Hneď vás sklamem, aj hrdinovia sa riadia stanovenými zákonmi

Ako Napísať Policajnú Správu O Krádeži

Ako Napísať Policajnú Správu O Krádeži

Vyhlásenie na polícii je písomné alebo ústne odvolanie občana, ktoré obsahuje správu o hroziacom alebo spáchanom trestnom čine s cieľom chrániť jeho porušené práva, dolapiť zločincov a nahradiť majetkovú a morálnu ujmu spôsobenú trestným činom

Ako Získať Osvedčenie O Tom, že Nie Je V Registri Trestov

Ako Získať Osvedčenie O Tom, že Nie Je V Registri Trestov

Osvedčenie o registri trestov nemusí byť potrebné pri uchádzaní sa o zamestnanie, pri získaní povolenia na pobyt, zbrojného preukazu alebo pri adopcii detí. Za jeho vydanie je zodpovedné ministerstvo vnútra. Je to nevyhnutné - cestovný pas a kópie všetkých vyplnených strán

Čo Je To Drogový Zákon

Čo Je To Drogový Zákon

Hlavným normatívnym aktom stanovujúcim obmedzenia týkajúce sa užívania a obehu drog v Ruskej federácii je federálny zákon „O omamných látkach a psychotropných látkach“. Tento zákon obsahuje normy, ktoré odrážajú špecifiká štátnej regulácie výroby a obchodovania s drogami v Rusku

Aký Je Rozdiel Medzi Krádežou, Krádežou A Lúpežou

Aký Je Rozdiel Medzi Krádežou, Krádežou A Lúpežou

Krádež je filistinský koncept, ktorý nemá nič spoločné s prijatou právnou terminológiou. Krádežou je akákoľvek krádež majetku. Naopak, krádeže a lúpeže majú jasnú zákonnú definíciu, považujú sa za trestné činy a sú súčasťou trestného zákona

Ako Založiť Družstvo V Garáži

Ako Založiť Družstvo V Garáži

Otázka uloženia automobilu vo veľkomeste je dosť akútna. Jedným zo spôsobov, ako tento problém vyriešiť organizovaným spôsobom, je vytvorenie družstva na vytváranie garáží (GSK). V porovnaní s inými typmi neziskových združení občanov má organizácia GSK svoje vlastné charakteristiky, ktoré by sa mali brať do úvahy už vo fáze plánovania činnosti budúceho družstva

Ako Legalizovať Garáž

Ako Legalizovať Garáž

Ako viete, veľa postavených garáží je družstevných, to znamená, že sa nachádzajú v garážových družstvách (GSK), čo je najlacnejší spôsob výstavby garáží. Ale zároveň táto garáž nie je z právneho hľadiska vašim majetkom a pri ďalšom predaji predávate svoje členstvo v družstve, nie v garáži

Ako Napísať List IFTS

Ako Napísať List IFTS

Komunikácia s daňovou službou najčastejšie znamená priame odvolanie na inšpektorát, ktorý slúži konkrétnemu daňovníkovi. Ale nie každému sa hodí vyhľadať požadovanú kanceláriu a počkať v rade na vysvetlenie s inšpektorom. V takom prípade môžete prediskutovať otázku, ktorá vás zaujíma, kontaktom na IFTS listom, ktorý bude daňovou službou bez zbytočného odkladu posúdený a ktorý zaručuje rýchlu odpoveď na vašu žiadosť v súlade so stanovenými pravidlami

Ako Získať Kirgizské Občianstvo Pre Občana Ruskej Federácie

Ako Získať Kirgizské Občianstvo Pre Občana Ruskej Federácie

Medzi Ruskou federáciou a Kirgizskou republikou existuje vzájomná dohoda, že občania týchto štátov môžu mať dvojité občianstvo - ruské aj Kirgizské. Inštrukcie Krok 1 Dohoda medzi Ruskom a Kirgizskom výrazne zjednodušuje postup pri získaní druhého občianstva

Ako Získať Ruské Občianstvo

Ako Získať Ruské Občianstvo

Osoba obdarená ruským občianstvom má na území svojej krajiny oproti hosťom množstvo výhod. Ruské právne predpisy stanovujú možnosť dvojitého občianstva. Každý cudzinec, ktorý sa rozhodne získať ruské občianstvo, tak môže urobiť správnym spôsobom a pri dodržaní všetkých stanovených pravidiel

Ako Kontaktovať Verejnú Komoru

Ako Kontaktovať Verejnú Komoru

Verejná komora Ruskej federácie kontroluje činnosť štátnych orgánov a chráni záujmy občanov krajiny a zaisťuje dodržiavanie ich práv a slobôd. Činnosť tohto združenia sa dnes už neobmedzuje iba na prácu s ústrednými vládnymi štruktúrami, rozširovanie a presun do regiónov, kde už bolo vytvorených 63 divízií

Ako Písať Prezidentovi Medvedevovi

Ako Písať Prezidentovi Medvedevovi

V živote sú chvíle, keď stačí napísať prvej osobe v krajine. Dôvody sú rôzne, niektorí sa chcú podeliť o myšlienku, ktorá môže pomôcť celej krajine, iní sa nemajú na koho iného obrátiť a hľadať pomoc u hlavy štátu, dôvodov, prečo ľudia píšu prezidentovi, je oveľa viac iba tri spôsoby, ako mu napísať

Ako Zaregistrovať Politickú Stranu

Ako Zaregistrovať Politickú Stranu

Demokracia ako forma politickej štruktúry štátu predpokladá uskutočniteľnú účasť všetkých občanov na politických a spoločenských aktivitách. To v skutočnosti znamená, že občan má právo nielen zvoliť si, ale aj byť volený, keď sa uchýlil k vytvoreniu určitých politických štruktúr - strán alebo hnutí

Ako Získať Svedectvo O Domácnosti Od Súdu Od Susedov

Ako Získať Svedectvo O Domácnosti Od Súdu Od Susedov

Svedectvá domácností od susedov je možné získať v prípade zadržania obvineného pomocou príbuzných alebo právnika. V iných prípadoch môžete sami napísať popis a požiadať susedov, aby pod neho podpísali podpisy. Jednou z okolností, ktorá priamo ovplyvňuje závažnosť trestu uloženého súdnymi orgánmi v akejkoľvek trestnej veci, je osobnosť obžalovaného

Ako Napísať Svedectvo Súdu

Ako Napísať Svedectvo Súdu

Charakteristika - úradná kontrola úradných, sociálnych a pracovných aktivít určitej osoby. Neexistujú žiadne regulované pravidlá pre písanie charakteristík. Poskytuje stručný popis pracovnej cesty, podnikania, morálnych kvalít pracovných a sociálnych aktivít