Ako Urobiť Harmonogram Zmien

Obsah:

Ako Urobiť Harmonogram Zmien
Ako Urobiť Harmonogram Zmien
Video: Ako Urobiť Harmonogram Zmien
Video: Ako vytvoriť časový plán/rozvrh ?? - UŠETRITE ČAS ! 2023, Február
Anonim

Harmonogram zmien alebo rozvrhnutie zmien je potrebný pre tie podniky, v ktorých denný výrobný proces trvá dlhšie ako povolené trvanie denného pracovného dňa ustanovené Zákonníkom práce Ruskej federácie. Zavedenie práce na zmeny môže byť tiež spôsobené potrebou efektívnejšieho využívania strojov a zariadení, zvýšením objemu poskytovaných výrobkov alebo služieb. Práca týchto podnikov sa vykonáva na základe rozvrhu pracovných zmien.

Ako urobiť harmonogram zmien
Ako urobiť harmonogram zmien

Inštrukcie

Krok 1

Práca na zmeny sa považuje za osobitný pracovný režim, preto musia byť jej podmienky uvedené v pracovnej zmluve. Ak sa tento režim zavádza prvýkrát v súlade s výrobnými potrebami, potom sa na základe dohody strán stanovia nové pracovné podmienky. Dohoda sa nevyžaduje, iba ak je zavedenie harmonogramu zmien spojené so zmenou organizačných alebo technologických pracovných podmienok potvrdenou samostatnou objednávkou. V takom prípade sú zamestnanci informovaní o zavedení rozvrhu pracovných zmien dva mesiace vopred a po prijatí.

Krok 2

Pri plánovaní pracovných zmien nastavte účtovné obdobie, ktoré zabezpečí vyváženie pracovnej doby pre výrobný cyklus, ktorý existuje vo vašom podniku: týždeň, mesiac, štvrťrok alebo rok. Popremýšľajte o optimálnom trvaní jednej zmeny. Popíšte postup prechodu na zmenu a kroky pracovníkov v prípade, že je zmena posunutá alebo sa nedostaví do práce.

Krok 3

Počet pracovných zmien stanovených rozvrhom môže byť 2, 3 a 4. Podľa toho môže trvať 12, 8 alebo 6 hodín. Je zakázané stanovovať trvanie zmien na 24 hodín. V súlade s tým nastavte dobu medzizmenného odpočinku, musí to byť minimálne dvojnásobok doby trvania zmeny. Podľa článku 110 Zákonníka práce Ruskej federácie nezabudnite, že týždenný nepretržitý odpočinok musí trvať najmenej 42 hodín.

Krok 4

Upozorňujeme, že s výnimkou prípadov uvedených v článku 96 Zákonníka práce Ruskej federácie by doba nočných zmien mala byť o 1 hodinu kratšia. Okrem toho je možné ich skrátiť o 1 hodinu pri práci v dňoch pred sviatkami. V prípade, že je takéto zníženie technologicky nemožné, namiesto toho zabezpečte ďalší čas na odpočinok alebo plat, podobne ako prácu nadčas.

Krok 5

Plánovaná prestávka na odpočinok a jedenie by mala trvať od pol hodiny do dvoch hodín. Vypočítajte štandardný počet pracovných hodín mesačne v súlade s produkčným kalendárom pre aktuálny rok. V prípade, že skutočný počet presahuje normu, považujte nadčasové hodiny za nadčasy na konci pracovnej doby.

Krok 6

Schváliť rozvrh práce na zmeny v podniku s prihliadnutím na stanovisko zastupiteľského orgánu pracovníkov.

Populárna podľa tém